ช่วงราคา: จาก ไปยัง

เปรียบเทียบรายชื่อ

จัดเรียงตาม:
3,900,000Baht.

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 64

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 64

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

2,000,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,200,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

4,500,000Baht.

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 2m²: 72

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 2m²: 72

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

690,000Baht.

ขายคอนโดอังเกตุ พาวิลเลี่ยน เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ใกล้ม.พายัพ CentralFESTIVAL

ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 38

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 38

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,930,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 21

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 21

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,290,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 36

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 36

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องน้ำ: 2m²: 56

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

2,300,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

2,200,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 44

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 44

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

2,100,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 28

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 28

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,350,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 29

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 29

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,500,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 23

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 23

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

990,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 23

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 23

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 24

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 24

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,720,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 28

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 28

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

590,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 33

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 33

คอนโดมิเนียม

2 เดือน ที่ผ่านมา

950,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

1,400,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

4,550,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 40

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 40

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

4,600,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 30

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

6,200,000Baht.

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 45

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 45

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

6,000,000Baht.

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 64

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 64

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

4,900,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 45

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 45

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

27,000,000Baht.

ห้องนอน: 3ห้องน้ำ: 3m²: 220

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องน้ำ: 3m²: 220

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

29,000,000Baht.

ห้องนอน: 3ห้องน้ำ: 3m²: 165.19

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องน้ำ: 3m²: 165.19

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

5,500,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 52

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 52

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

25,000Baht.

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 33

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 1การอาบน้ำ: 1m²: 33

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

26,500,000Baht.

ห้องนอน: 3ห้องน้ำ: 4m²: 268

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องน้ำ: 4m²: 268

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

4,300,000Baht.

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 62

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2การอาบน้ำ: 1m²: 62

คอนโดมิเนียม

3 เดือน ที่ผ่านมา