ช่วงราคา: จาก ไปยัง

เปรียบเทียบรายชื่อ

เงื่อนไขและกฏระเบียบ

ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงประกาศขาย ดังต่อไปนี้

  • การใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ ADScondo จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศขายแบบพิเศษ ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทราบ
  • ห้ามผู้สมัครลงประกาศขายสินค้า ด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ สร้างหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตน
  • ผู้สมัครจะต้องใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ถูกต้องเป็นจริง และ ใช้รูปภาพจริงของทรัพย์นั้นๆ

ข้อห้าม

(1) ห้ามทำการประกาศทรัพย์ที่ได้ลงประกาศแล้วในหมวดใดหมวดหนึ่งซ้ำในหมวดเดียวกันหรือหมวดอื่น
(2) ห้ามผู้สมัคร ใช้บัญชีสมาชิกหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน
(3) ห้ามผู้สมัครประกาศสินค้าและบริการประเภทผิดกฏหมายทุกกรณี